Tuesday, April 29, 2014

Do What yoU Want :) [DIaRY]

ai muốn yêu thằng nhóc cô đơn này không ?...
tình yêu không ràng buộc, yêu được thì chia tay được...
làm những gì mình thích... với nhau

mình yêu nhau đi !