Friday, August 12, 2016

CAPHEDEN9X SẼ CHIA SẺ MIỄN PHÍ QUYỀN QUẢN TRỊ

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ công khai tên đăng nhập và mật khẩu của blogspot CAPHEDEN9X

Ai muốn trở thành quản trị viên trang này thì hãy thay tôi tiếp tục quản lý và phát triển nó nhé !

Tên đăng nhập :  hai.kesha@yahoo.com.vn

Mật khẩu  :    minhhailatao

Xin chào và tạm biệt !

Mashup Nhạc Hoa Hay 2016Bản Mashup này do tôi làm nha.

Tuesday, August 2, 2016