Monday, October 5, 2015

Night Lonely...

Có những đêm se lạnh....
Đêm không ngủ được...
Dành tặng những ai không ngủ được như mình.
:) Hình này không hot đâu